Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Významné osobnosti » Vladimír Šilhavý
MUDR. VLADIMÍR ŠILHAVÝ

20. července 1913 Kutná Hora
6. července 1984 Třebíč

Narodil se v rodině řídícího učitele Eduarda Šilhavého, amatérského archeologa a sběratele pohádek a pověstí z Předína a okolí. Vladimír prožil mládí v Budíkovicích, kam se rodina přestěhovala a kde byl jeho otec řídícím učitelem. Zde se roku 1917 narodil i jeho bratr Přemysl, budoucí profesor na třebíčském gymnáziu.
Po ukončení obecné školy v Budíkovicích chodil denně několik hodin tam i zpět na třebíčské gymnázium, kde v roce 1932 maturoval. Po maturitě odešel studovat na brněnskou lékařskou fakultu . V té době se jeho rodina přestěhovala do rodinného domku na Podklášteří v Třebíči.

Již v prvním období studia na lékařské fakultě v Brně publikoval své práce z oblasti entomologie týkající se mravenců z okolí Kutné Hory, Třebíče a ze západního Slovenska.

V roce 1938 musel studia na lékařské fakultě přerušit. Po celou dobu II.světové války praktikoval jako medik v ordinaci MUDr. Mátla.
Ještě ve válečných letech , v roce 1943, se oženil s třebíčskou rodačkou Olgou Velebovou.
Promovat mohl až po ukončení války v roce 1945. Nastoupil jako sekundář v třebíčské nemocnici. Po vykonání vojenské služby přijal místo obvodního lékaře ve Starči.
Jeho dcera Vladimíra se narodila v roce 1946 ještě v Třebíči, syn Miroslav ve Starči v roce 1949. Rodina se nastěhovala v roce 1947 do upravené bývalé fořtovny - dům čís.3/dnes mateřská škola/ .Ke svým pacientům byl laskavý a pozorný, jeho obvod měl čtyři a půl tisíce pacientů a po čtyři roky navíc zastupoval v kojetickém obvodu. Pracovní doba pro něj neexistovala, šel k pacientům v sobotu, v neděli, v noci, léčil dospělé i děti. Když se rodina přestěhovala v roce 1973 do domku po rodičích do Třebíče, dojížděl denně za svými pacienty do Starče společně s manželkou, která mu po celý život v ordinaci pomáhala jako zdravotní sestra. Obvodním lékařem zůstal až do roku 1979, kdy odešel na zasloužený odpočinek, ve kterém však nezahálel a plně se věnoval svým koníčkům i výzkumu.

Byl členem Přírodovědeckého klubu při Západomoravském muzeu v Třebíči v letech 1961-1984 i jeho předsedou. Ve svém badatelském úsilí se soustředil především na výzkum sekáčů. Zabýval se nejen jejich fyziologií, anatomií a histologií, ale neopomíjel ani hlediska etologická. Pečlivým studiem kopulačních orgánů se mu podařilo objevit nejen nové druhy, ale i nové vyšší systémové jednotky. Jeho oprava soustavy sekáčů byla po jeho referátu na světovém entomologickém kongresu v roce 1960 světovými odborníky přijata.
V.Šilhavý je v rámci řádu sekáčů autorem popisu 20 nových druhů , 8 rodů, 3 podčeledí, 1 čeledi a 2 pořádů.
Jeho výzkum sekáčů však nebyl ohraničen pouze územím naší země. Šilhavý navštívil Balkán, jižní část Sovětského svazu, stření Asii, Egypt, severní Afriku, Kubu, Sibiř, Koreu, Indii, a Cejlon. Své výzkumy dokázal s velkým úspěchem presentovat ve světě, mnohé byly opatřeny skvělými dokumentárními ilustracemi a kresbami.
Díky všestrannému talentu z cest po světě nevozil pouze nové výzkumné poznatky, ale i nové a nové črty a obrazy, které zachycovaly život v zajímavých vzdálených zemích. Mnoho „stařečáků“ s velkou hrdostí i láskou opatrují jeho obrazy zachycující okolí Starče, ale i z cest do zahraničí, neboť svými obrazy rád dělal radost druhým a tak je svým přátelům i blízkým rozdával. Jeho překrásné olejomalby svědčí o velkém talentu a pracovitosti.

MUDr. Vladimír Šilhavý byl ve své době jediným zoologem, který měl titul kandidát věd. Jeho zásluhy o světovou vědu byly náležitě oceněny v roce 1971, kdy byl poctěn funkcí generálního sekretáře Centre international de documentation arachnologigue /CIDA/ v Paříži.
Byl jmenován generálním sekretářem kongresu této organizace, uspořádaného v roce 1971 v Brně. Roku 1983 se stal čestným členem jak Entomologické společnosti, tak Zoologické společnosti při ČSAV.
Byl vzácnou osobností, laskavým člověkem, vynikajícím lékařem i vědcem, malířem nesporného talentu. Svým bohatým životem zanechal navždy v našem kraji nesmazatelnou stopu.
V roce 2003 kdy by se dožil osmdesáti let, mu vděční občané Starče odhalili za účasti rodiny na domě, kde prožil svá nejkrásnější i nejplodnější léta, pamětní desku.
V roce 2007 mu bylo uděleno čestné občanství Starče.

Dílo:
  • Nejznámější sekáči v naší republice. V934
  • Složení mravenčí zvířeny hadcové stepi u Mohelna. Příroda 1936
  • Pavouci chytají včely. Včela moravská 1934
  • Nález užovky stromové na Třebíčsku. Vlastivědný věstník Vysočiny 1961
  • Entomofauna Třebíčska. Vlastivědný zpravodaj Třebíč 1966
  • Řád sekáči – Opilionidea. Klíč zvířeny ČSSR. Academia Praha 1979
  • Příroda Třebíčska. Ondráčková a kol. Brno 1980


Výstavy:
na okresních přehlídkách amatérů v Třebíči, Jihlavě, Mor.Budějovicích, Třešti.
Samostatná výstava:
Třebíč - 1942, 1943, 1944, 1965, 1982, 1983
Stařeč - 2003

webdesign © Robert Mahr