Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Lidová tvorba » Textilní nástěnky – vyšívané „kuchařky“ z Domamile
TEXTILNÍ NÁSTĚNKY – vyšívané „kuchařky“ z Domamile

Textilní nástěnky s různými ručně vyšívanými motivy a nápisy zdobily a současně chránily stěny kuchyní našich babiček a prababiček. S léty však postupně upadly v zapomenutí. Najdou dnes opět své místo?
Coby módní prvek vznikly a oblibu získaly nejdříve v Německu koncem 19. století. Odtud se jejich vzory šířily do Anglie, Holandska, Polska, Rakousko-Uherska. V prvních desetiletích 20. století se dostaly také na naše území. Móda textilních nástěnek má hlubší kořeny než se na první pohled může zdát. Souvisela s modernizací kuchyní v městském prostředí. Změnou vytápěcího zařízení, zvětšením oken a tím i zesvětlením kuchyně, vybílením stěn a zavedením bílých a světlých stěn kuchyňských nábytkových souprav dostala na přelomu 19. a 20. století kuchyň novou podobu. Na zvětšená okna se začaly věšet drapérie, na kuchyňský nábytek prostírat textilní soupravy a ke sporákům, lavičkám a stolečkům s nádobami na vodu se začaly věšet textilní nástěnky, které měly především chránit stěnu a současně zpříjemnit prostředí.
Do vesnického prostředí se textilní nástěnky dostaly později, což souviselo s vývojem a vznikem světlejších kuchyní na vesnicích. Bývaly předtištěny na tenčím bílém, v továrně vyrobeném bavlněném plátně. Obrázkové i textové náměty měly poměrně široký záběr. Zachycovaly rodinu, domov, interiér domácnosti, milostný motiv. Zobrazovaly náboženskou tematiku, práci, pracovitost, úsilí, ale také odpočinek, hru. Na pozdějších nástěnkách se objevovala zvířata a postavičky z různých pohádek. Velmi oblíbené byly rostlinné motivy, ale rovněž geometrické ornamenty. Nápisy na nástěnkách byly zasvěceny domácnosti, čistotě, práci, úsilí, víře, modlitbám, lásce, vdavkám. Objevovaly se na nich úryvky písniček, slova chvály mužům, kteří nepijí, různá zrnka pravdy a lidové moudrosti.
Tolik o vyšívaných „kuchařkách“, jak u nás na Vysočině říkáme, je napsáno v moudrých knihách. A je jistě milým překvapením, kolik těchto výšivek dovedly dnešní hospodyňky z naší vesnice ve svých moderních skříních uchránit.

webdesign © Robert Mahr