Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Dějiny obcí » Stařeč » Řemesla na venkově


Stařeč

Řemesla na venkově » Truhlářství

Truhlářství se odloučilo od tesařství někdy ve 12. stol.
Soubor tehdejších pracovních nástrojů užívaných v truhlářství představovala sekera, dláta, teslice, pořízy, nebozezy a pila. Přes jednoduché nástroje dokázali truhláři vyrobit překrásné stoly, skříně a různí nábytkové doplňky.
Už v 15. stol. bylo truhlářské řemeslo velmi vyhledávané a početné.Proto se začalo dělit na truhlářství umělecké, nábytkové a později i stavební.
Jejich sortiment dospěl k dokonalosti, kterou dnes můžeme vidět na hradech a zámcích, ale i v prostých domovech.

Nejstaršími truhláři ve Starči byla rodina Honsova z Horní ul. dům čís.25.
Ve sčítacích operátech z roku 1869 byl vlastníkem Václav Hons. Ve kterém roce se narodil jsme nezjistili, ale v roce 1869 zemřel a řemeslo převzal syn František Hons nar. 1803 /zemřel v roce 1881 /. Živnost převzal jeho syn František, který zemřel v roce 1902. Posledním truhlářem v této rodině byl syn Františka, Václav Hons, který zemřel ve dvacátých letech minulého století. Jeho syn se stal řídícím učitelem v Budišově a domek prodal rodině Hrůzových, kteří předali domek své dceři Heleně provdané Pokorné. Rodina Pokorných zde žije dodnes.

Truhlář Josef Hobza měl svoji dílnu na Tyršově ul. v domě čís. 103, které bylo spojením s čís.104 zrušeno. Dnes na tomto místě stojí dva nové domky.

Nejznámější truhlářskou rodinou se stala rodina Nechvátalova, která měla truhlárnu již na konci 19. stol. na Pikhartech. Když se firma rozšiřovala postavili Nechvátalovi v roce 1929 nové truhlářství na Tyršově ul. dům čís. 242. V prvním patře rodina bydlela. Truhlářství velmi dobře prosperovalo až do padesátých let, kdy bylo znárodněno. Dílny byly postupně zrušeny a rekonstruovány na byty. Dnes zde žije celá rodina po hromadě.

V blízkosti Nechvátalových vyrostlo ještě jedno velké truhlářství.
V roce 1931 si Leopold Hons postavil dům čís. 241 a zřídil v přízemí velké truhlářské dílny, v prvním patře byt pro rodinu. Své řemeslo do té doby provozoval v malé dílničce v domku svých rodičů ve Starči u kostela vedle domku čís.28 /Nováčkův dům/.
Továrna prosperovala, ale po válce byla znárodněna. Rodině byla navrácena až po revoluci v roce 1989. V roce 2009 ji rodina prodala.

Truhlářství Václava Honse na Horní ulici /poslední domek vlevo/

Hobzovo truhlářství na Tyršově ulici /druhý domek vpravo/

Dílna u Honsů

webdesign © Robert Mahr