Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Dějiny obcí » Stařeč » Řemesla na venkově


Stařeč

Řemesla na venkově » Sítařství

Sítařství bylo sice dlouholetou zavedenou velmocí v Rokytnici nad. Rok. a sítaři odtud byli známí po celé zemi, ale za zmínku stojí jedno z posledních zavedených řemesel i ve Starči.
V minulosti si každý sítař musel postavit něco jako malý stav na kterém pomocí různých druhů drátů a drátků splétal, nebo tkal síťovinu na síta.Vyráběly se různé druhy dýnek k sítům, to podle velikosti otvorů. Síta používaná na mouku měla menší otvory než např. síta, kterým se říkalo "řitice".
Dříve se na stavu tkaly všechny druhy sít, později se objednávaly v továrnách, nebo je pletly ženy, většinou ručně.
Pak se objednaly „luby“, dřevěné kulaté obruče, do kterých se síta upevnila. Rozeznávaly se řitice podle toho, k čemu se používaly: řitice semenná, prachůvka, kókulka, čučková, ječmenná, hrachová apod.
Sítař neprodával své výrobky na místě. Většinou po Vánocích vyrazil s krosnou na zádech, trakařem,nebo povozem do světa. Naložil několik „lubů“, „plátýnek“ /dýnek/ nejnutnější nářadí a vyrazil do svého rajonu v kterém pravidelně obchodoval a které nerad prozrazoval.
Později sítaři jezdili malými nákladními auty a potřebný materiál si nechávali poslat vlakem na určité místo.
Byl to život kočovný a náročný. Celou domácnost i malé hospodářství měla vždy na starost hospodyně, která se starala o hospodářství, děti a ještě ve volných chvílích pomáhala svému muži.

Jeden z posledních řemeslníků, který se do Starče přiženil do domu čís. 64, byl Stanislav Toufar nar. 1896. Jeho manželka Antonie Malá nar. 1899 pocházela z tohoto domu. Ve sčítacích operátech z roku 1857 uváděn jako majitel Josef Mareš- řemeslník. Po nich převzali dům Josef Malý a jeho manželka roz.Josefina Marešová.
Rodiče předali dům své nejmladší dceři Antonii Malé nar. 1899, která se v roce 1922 provdala za Stanislava Toufara.

Pan Toufar ve své dílně na dvoře vyráběl síta, později i drátěné ploty. Když si pořídil malý automobil, objížděl své zákazníky a síta nejen prodával, ale opravoval staré a poškozené.
Svému řemeslu naučil i syna Jaromíra nar. 1925 a pospolitě řemeslničili až do znárodnění. Starý pan Toufar odešel do důchodu,ale bez svého řemesla nevydržel a tak pomáhal opravovat pro MNV drátěné ploty a pro své sousedy vyráběl síta všech druhů, dokud mu materiál stačil. Syn Jaromír odešel pracovat do bývalého Kovosvitu v Třebíči. Tak zaniklo i toto řemeslo ve Starči.

webdesign © Robert Mahr