Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Dějiny obcí » Stařeč » Řemesla na venkově


Stařeč

Řemesla na venkově » Řeznictví

V Čechách se řezníci s největší pravděpodobností objevují až ve 13.století. Čeští řezníci bojovali často se sekerami v ruce proti nepřátelům a za to získali v roce 1310 od krále Jana Lucemburského do svého znaku korouhev stříbrného lva v červeném poli. S rozvojem řeznického cechu roste počet i masných krámů.
Ve Starči byly masné krámy v budově nynější hasičské zbrojnice, která patří mezi nejstarší domy.
Když se v první polovině 19. století stal správcem a později majitelem stařečského lihovaru Siegfried Fischmann, zřídil v tomto jednom z nejstarších stařečských domů uprostřed náměstí masné krámy, kde sekal a prodával maso.
Josef Všetečka nar. 1861 provozoval svoji řeznickou živnost od roku 1899 na radnici čís.50 v přízemí až do roku 1925.
V těchto prostorách je řeznictví pana Doležala i v současnosti.
O koncesi žádá v roce 1891 Alois Krška z domu čís. 49, svoji řeznickou činnost ukončil v roce 1901. Po něm od tohoto roku provozoval v domě čís.49 řeznictví František Jaša nar. 1861, ale ještě téhož roku živnost ukončil, protože dům s celou živností prodává.
Řeznický krámek v domě čís. 49 po A.Krškovi a F.Jašovi obnovil nový majitel domu až v roce 1906. Karel Blažek nar. 1864, se svojí rodinou pokračuje v historii tohoto domu a provozuje i hospodu. Po svém otci přebírá celou živnost včetně řeznictví v roce 1933 syn Vladimír Blažek nar. 1907 a provozuje ji až do roku 1950. Malý řeznický krámek byl v prostorách dnešního květinářství.V domě U Sandrů měl svůj řeznický krámek Eduard Dvořák nar. 1906 z domu čís. 62. Svoji činnost ukončil v roce 1950.

webdesign © Robert Mahr