Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Dějiny obcí » Stařeč » Řemesla na venkově


Stařeč

Řemesla na venkově » Krejčovství

Historie odívání sahá do pravěku. Záznamy o historii krejčovství však sahají do 14.století, kdy se lidé začali zajímat i o módu. Artikule cechu krejčovského zde byly vydány v roce 1825.
Zachoval se originál vydání mistrovského listu Matěji Světákovi a povolení krejčovské živnosti Tomáši Hájkovi ze Starče ze dne 21. 7. 1853.

Z rodokmenu rodu Malých jsme zaznamenali krejčovské řemeslo u Františka Sedláka nar. 1816 z domu čís. 29 ve Starči na Horní ulici.

O udělení koncese „ na ženské krejčovství“ žádá v roce 1902 Antonie Svobodová nar. 1877 z domu čís. 117

V domě čís. 173 provozoval krejčovskou živnost Ladislav Vrtal nar. 1897 – 1983. Ten, když se vrátil po zranění na frontě za I.světové války z třebíčské nemocnice, místo aby jel domů, vydal se směrem ke Starči. Tady se mu tak zalíbilo, že zde koupil v roce 1927 domek, oženil se a provozoval živnost.

Martin Hobza nar. 1878 z domu čís. 38 žádá o udělení koncese v roce 1903. Do Starče přišel z Rokytnice a oženil se s Františkou Vaníčkovou z Mastníka nar.1880. V domě čís.38, který zakoupili od rodiny Svobodových, si zařídili krejčovskou dílnu. Když Martin Hobza narukoval do I.svět.války, vedla dílnu až do dosažení plnoletosti nejmladšího syna Aloise nar. 1913 stará paní Hobzová. Alois Hobza žádá o udělení koncese v roce 1935 a živnost provozoval v tomto domě až do roku 1958.

Dílna byla ve dvoře a po celé délce stěny měla veliká okna před kterými stály šicí stroje.
Uprostřed místnosti byla dlouhá „tabule“ na které se kreslily střihy, stříhaly látky, žehlilo a prováděly další krejčovské práce. U Hobzů se vyučil krejčím i Karolín Chromý nar. 1922.

V domě čís 89 provozovali krejčovství a kadeřnictví Marie Urbanová nar. 1896 a Rudolf Urban nar. 1893. V domě bylo velmi rušno. Zákazníci chodili do kadeřnictví a krejčovství, střídali se s učedníky. Do kadeřnictví se chodilo přímo z ulice. Na pravé straně byla kuchyň na levé kadeřnictví a za ním krejčovská dílna.

Na staré poště čís. 1 v přízemí vlevo, měla svoji dílnu paní Vyskočilová. Vyučila se ve Vídni a své řemeslo zvládala mistrně. Živnost provozovala ještě v padesátých letech minulého století.

webdesign © Robert Mahr