Kronika Horácka - klub přátel Domamile a Vysočiny

Počet návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting
Dějiny obcí » Stařeč » Řemesla na venkově


Stařeč

Řemesla na venkově » Bednářství

Z roku 1705 pochází originál artikule cechu bednářského, kovářského a kolářského od Gottfrieda Antonína svobodného pána z Waldorfu a dědičného pána na Sádku.
Zachoval se i výuční list Václava Svobody, bednáře z Bulikovic, vydaný od cechu bednářského ve Starči dne 30. 11. 1777.
Bednáři používali k výrobě sudů dubové dřevo. Pokácené stromy se již v lese přiřízly do potřebné délky, doma je bednář opracoval do požadovaných tvarů a nechal řádně vyschnout, aby se sudy nerozesychaly.V další fázi se jednotlivé části dále opracovávaly, složily do obruče, dole stáhly a vařily se- napařovaly. Nasadily se další obruče a vše se nechalo řádně vyschnout. Poslední fází bylo začištění, usazení dna, sud se vysmolil vřelou smolou a válel se tak dlouho, dokud smola nezchladla a rovnoměrně se nerozlila po celém sudu.
Do sudu pak stačilo pouze nalít dobré pivo.
Je zachován originál artikulí stařečského cechu bednářského, kovářského a kolářského z roku 1705 od Gottfrieda Antonína svobodného pána Waldorfu a dědičného pána na Sádku.
V archívu je uložen i výuční list Václava Svobody, bednáře z Bulíkovic, vydaný od cechu bednářského ve Starči ze dne 30.11.1777. Nejznámějším bednářem ve Starči byl Karel Kubíček nar.1892 v Dřevohosticích. Když se oženil koupil ve Starči na z Horní ulici domek čís.26. Dům patřil dle sčítacích operátů z roku 1857 Janu Sedlákovi.
Karel Kubíček zde provozoval bednářské řemeslo již od konce 19.stol. Bohužel z bývalé dílny se zachovala pouze část stodoly. Původní domek vnučka Karla Kubíčka:

Marie Kubíčková provdaná Pokorná, přestavěla s manželem Karlem Pokorným /zedníkem/ na rodinný domek.

webdesign © Robert Mahr